Gå til hovedindhold
 

Nyt - Notater og bemærkninger

 

Projektet ByTegn vækker interesse i flere sammenhænge. Fænomenet 'det at ridse i mursten' peger vidt omkring:

En byport, en kridtsten og et navn

stege hermano

Klaus Lasvill Mortensen har sendt mig en serie optagelser fra middelalderbygningen Mølleporten i Stege. På en af murværkets kridtsten står der med omhyggeligt indridsede blokbogstaver: HERMANO! Hvorfor denne markante henvendelse til eftertiden? Er der tale om en savnet bror i Spanien? Eller en spanioler, der bar navnet Hermano, og som ville sætte et varigt spor … langt fra hjemlige egne måske tilbage i 1500-tallet

Tak for det tilsendte! Klaus Lasvill Mortensen var medproducent på: - det er livet det handler om. En video om drenges vilde lege (1991)

 

Spor og fælles erindring i en skummel gyde, men hvorfor?

gyden muren london walking tours

Arkitekten Carl Fraser nævnte under hans sidste arbejdsophold i Sigrids Stue, at en gammel mur i London rummer en besynderlig samling af indridsede oplysninger. Nærmere undersøgelser viser, at vi skal tilbage til 1800-tallet, og at det er politifolk, der har ridset i den skumle gydes murværk. Tal og bogstaver på murene i refererer til tjenestenummeret - som også kunne ses på uniformens kraver - og til betjentens navneinitialer.

I artiklen 'The writings on the Wall. The Myddelton Passage Police Carvings' forsøger Richard Jones at finde en forklaring. Måske har betjentene indridset oplysningerne på af ren og skær kedsomhed, måske har vi at gøre med en besked til andre betjente om at nattevagten var slut. Eller nærmere var der tale om form for veletableret kulturel udøvelse: én betjent begyndte engang at indridse sine informationer, og så fortsatte andre i årti efter årti.

Richard Jones skriver: But, what a blessing it is for us today that they did so; for we are able to study this century and more old graffiti, and picture those long ago officers on their beats, whistling to themselves as their pocket knives (I presume they used pocket knives) dug into the brick and created a unique record of their presence here.

Artiklen: London Walking Tours - 'The writings on the Wall’

Carl Fraser er tilknyttet Sigrids Stue. Han er bosiddende i London og arbejder samtidig med projektet Mapping Gellerup. Et par af hans faglige begreber er: Tidsliniekortlægning og modkortlægning.

 

I oplysningens tjeneste

mariano og lars i studiet
Mariano Poaquizas tidligere arbejdsplads, studiet i Radio Runacunapac

Mariano Poaquiza, der bor i landsbyen Simiátug i Ecuador, ønsker at skabe beretninger om og med mennesker, der kender til kampe, traditioner og forandringer i Andes-området.

Vi har sammen søgt om midler til optageudstyr, og det er så heldigt, at vi via støtte fra Græsrodsfonden og en privat donation har kunnet anskaffe en smartphone til opgaven. Vi søger yderligere til ekstern mikrofon og et smart phone-greb.

Mariano skriver: - Det er et meget nyttigt for mig, det er et arbejdsredskab til at gennemføre interviews med lederne og dermed samle viden om kulturen, historier, de fælles opgaver for lokalsamfundet, musik … det hele på Kichwa-sproget.

I filmen Folk og stemmer fortæller Mariano om bjergindianernes kampe og organisering:

- Før 1981 var der problemer med hvide mennesker og mestizos, der boede her i sognet. Der var udnyttelse i handel og i organiseringstemaet betragtede de ikke indianerne respektfuldt, vi blev foragtet og vi havde ikke nogen magt. 

Men da radioen blev oprettet, kunne lokalsamfundet organisere sig bedre og være i stand til at skabe tosproget uddannelse, og denne proces er blevet styrket betydeligt på grund af radioen.

Marianos sønner Inti og Abimael uddanner sig inden for hhv. informationsvidenskab og tv-produktion i Quito. Også Angelina, Marianos kone, er indraget i planerne om at dokumentere, berette og optage billeder og lyd.

quito afsked med inti
D. 15. Marts 2020. Pandemien melder sin ankomst. Inti Poaquiza møder os i Quito og spiller andinsk musik. Sådan sagde vi farvel og på gensyn - få timer før flyforbindelserne lukkede ned.